Beauty by Kramers konkurrenceregler

Nedenstående regler er gældende for alle konkurrencer som Beauty by Kramer afholder, medmindre andre er angivet i forbindelse med en konkret konkurrence.

  • Det er kun tilladt at deltage én gang pr. konkurrence
  • Deltagelse er betinget af, at man er min. 18 år og bosiddende i Danmark
  • Vinderens navn bliver offentliggjort, der hvor den pågældende konkurrence finder sted, eksempelvis Instagram eller Facebook, hvis ikke andet er oplyst
  • Medmindre andet er angivet, forældes og bortfalder præmien, hvis vinderen ikke har kontaktet Beauty by Kramer senest 7 dage efter vinderens navn er offentliggjort / vinderen er blevet kontaktet
  • Præmien er gyldig i 1 måneder fra trækningen. Herefter bortfalder retten til præmien
  • Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og kan ikke bruges til køb af varer
  • Præmie: Behandling foregår i klinikken i Brovst, men mindre andet er oplyst. Produkter afhentes også i Brovst
  • Præmien er betinget af, at vinderen laver et testimonial som frit må anvendes i klinikkens markedsføring. Skal laves umiddelbart efter behandlingen / test af produktet
  • Ved deltagelse i konkurrencer arrangeret af Beauty by Kramer, accepterer man disse konkurrenceregler